Editorial board

SUBJECT EDITORS
 • Dr hab. prof. ChAT Elżbieta Czykwin (sociology of education, social pedagogy, intercultural pedagogy)
 • Dr hab. prof. ChAT Bogusław Milerski (philosophy, ethics in pedagogy, methodology of pedagogical research, pedagogy of religion)
 • Dr hab. prof. ChAT Renata Nowakowska-Siuta (school pedagogy, comparative education, didactics) 
STATISTICAL EDITOR
 • Dr hab. prof. UKW Barbara Ciżkowicz, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
LANGUAGE EDITORS
 • Dr hab. prof. ChAT Małgorzata Kowalczyk-Marcjan (Polish)
 • Wilhelm Schwendemann (German)
 • dr Arleta Suwalska (English)

SCIENTIFIC EDITORS

 • Doc. PhDr Jaroslav Balvin, CSc.,Tomas Bata University in Zlín (Czech Republic)
 • Doc. PhDr Stanislav Bendl, CSc., Charles University in Prague (Czech Republic)
 • Prof. Dr. Reinhold Boschki, University Tübingen (Germany)
 • Doc. PhDr. Mária Bratská CSc., Comenius University in Bratislava (Slovakia)
 • Dr hab. prof. ChAT Elżbieta Krystyna Czykwin, Christian Academy of Theology in Warsaw, Stanisław Staszic College of Public Administration in Białystok
 • Dr hab. prof. WSEZiNS Monika Jaworska-Witkowska, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych in Łódź
 • Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia)
 • Dr hab. Mirosław Kowalski, University of Zielona Góra
 • Dr hab. prof. UKW Ewa Kubiak-Szymborska, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 • Prof. Dr. Michael Meyer-Blanck, University of Bonn (Germany)
 • Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Dr hab. prof. UWM Henryk Mizerek, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Dr hab. prof. UG Jan Papież, University of Gdańsk
 • Dr hab. prof. UMK Piotr Petrykowski, Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • Prof. Dr. Wilhelm Schwendemann, Freiburg Protestant University of Applied Sciences (Germany)
 • Dr hab. Alina Szczurek-Boruta, University of Silesia in Katowice
 • Prof. dr hab. dr h.c. Mirosław J. Szymański, Pedagogical University of Cracow
 • Prof. PhDr Alena Vališova CSc., University of Pardubice (Czech Republic)
 • Dr hab. Wiktor Żłobicki, University of Wrocław