PUNKTACJA I INDEKSACJA

Studia z Teorii Wychowania są indeksowane w bazach: 

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że czasopismo ,,Studia z Teorii Wychowania” (ISSN 2083-0998) pozytywnie przeszło proces ewaluacji zewnętrznej Index Copernicus Journals Master.
List, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value). Jest to dowód na umacnianie się rangi naszego czasopisma.
Paszport czasopisma znajduje się pod poniższym linkiem:
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=25500


certyfikat_sztw-218x300jpg