REDAKCJA

REDAKTORZY TEMATYCZNI
 • prof. dr hab. Elżbieta Czykwin (socjologia edukacji, pedagogika społeczna, pedagogika międzykulturowa)
 • dr hab. prof. ChAT Bogusław Milerski (filozofia, etyka pedagogiczna, metodologia badań pedagogicznych, pedagogika religii)
 • dr hab. prof. ChAT Renata Nowakowska-Siuta (pedagogika szkoły, pedagogika porównawcza, dydaktyka ogólna)

REDAKTORZY JĘZYKOWI
 • dr hab. prof. ChAT Małgorzata Kowalczyk-Marcjan (język polski)
 • prof. dr. Wilhelm Schwendemann (język niemiecki)
 • dr Arleta Suwalska (język angielski)

REDAKTOR STATYSTYCZNY
 • dr hab. prof. UKW Barbara Ciżkowicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

RADA NAUKOWA

 • doc. PhDr., Jaroslav Balvin, CSc., Uniwersytet Tomasa Bati w Żlinie (Czechy)
 • PhDr., Michal Zvírotský, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)
 • Prof. Dr. Reinhold Boschki, Uniwersytet w Tybindze (Niemcy)
 • doc. PhDr., Mária Bratská CSc., Uniwersytet im. Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja)
 • prof. dr hab. Elżbieta Krystyna Czykwin, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 • dr hab. prof. WSEZiNS Monika Jaworska-Witkowska, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
 • prof. PhDr., Beata Kosová, CSc., Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
 • dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. prof. UKW Ewa Kubiak-Szymborska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prof. Dr. Michael Meyer-Blanck, Uniwersytet w Bonn (Niemcy)
 • prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. prof. UWM Henryk Mizerek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. prof. UG Jan Papież, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. prof. UMK Piotr Petrykowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. Dr. Wilhelm Schwendemann, Wyższa Szkoła Ewangelicka we Freiburgu (Niemcy)
 • dr hab. Alina Szczurek-Boruta, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. dr h.c. Mirosław J. Szymański, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. PhDr., Alena Vališova CSc., Uniwersytet w Pardubicach (Czechy)
 • dr hab. Wiktor Żłobicki, Uniwersytet Wrocławski