Studia z Teorii Wychowania Tom IV: 2013 nr 1(6)-2(7)

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA
TOM IV: 2013 NR 2(7)

 

DISSERTATIONS

 • Jerzy Bagrowicz Upbringing in times of a break trough
 • Aleksander Nalaskowski Considerations on Chaos and Upbringing
 • Alena Vališová The Conception of Authority and its Alteration
 • Joachim Paweł Glier Maria Łopatkowa’s concepts of education policy and law Changes
RESEARCH REPORTS
 • Katarzyna Dmitruk-Sierocińska, Adam Krasnosielski The un(safe) school
 • Beata Taradejna The school – a source of opportunities and threats in pedagogical working
 • Milena Helak The perception of maternity and professional career by female students
 • Aleksandra Rzyska Types of discourses on the youth in the pedagogical researches
PRACTICE OF EDUCATION
 • Katarzyna Szymala The significance of practical action in the reflection on education and educational theory
 • Edyta Żebrowska The Rydzyna School – how to use its empirial character?
REVIEVS
 • Paweł Prüfer Janusz Mariański, “Sekularyzacja – desekularyzacja – nowa duchowość. Studium socjologiczne”
 • Katarzyna Wangler Anna Fidelus, “Determinanty readaptacji społecznej skazanych” 
THEMATIC BIBLIOGRAPHY
 • Upbringing mistakes prepared by Bogusław Śliwerski

sztw2013_2jpg


STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA
TOM IV: 2013 NR 1(6)

 
ROZPRAWY

STUDIA Z BADAŃ PRAKTYKA WYCHOWANIARECENZJESPRAWOZDANIA Z KONFERENCJIBIBLIOGRAFIA TEMATYCZNA

DISSERTATIONS

 • Stanisław Chrobak Realise Your Humanity – Prof. Priest Janusz Tarnowski’s Integral Humanism
 • Tadeusz J. Zieliński Teaching of Ethics in Public Schools (Legal Aspect)
 • Jürgen Rausch, Wilhelm Schwendemann Action Competence of Teachers through Diversity
 • Elżbieta Bednarz Specifics of Christian Schools in Poland, associated with ACSI
RESEARCH REPORTS
 • Teresa Zubrzycka-Maciąg, Effectiveness of Anti-stress Workshops in teachers education
 • Wilhelm Schwendemann, Religious edcation during the apprenticeship in vocational schools
 • Dagmara Ratajczak-Parzyńska, Visual literacy as a determinant of visual culture in the development of humanistic
PRACTICE OF EDUCATION
 • Paweł Zieliński The place of sophrology in current education
 • Beata Taradejna Teachers’ values and their sense in pedagogic work
 • Arleta Suwalska The principles of non-formal, free education on the examples of schools described by David Gribble in Worlds Apart and Lifelines
 • AnnaTomková Reflective approach towards professional teacher education, inspiration, experience, question
REVIEWS
 • Jerzy Semków Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką, redakcja naukowa: Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler, Impul
 • Bogusław Śliwerski Elżbieta Czykwin, Wstyd
 • Małgorzata Kaliszewska Lech Witkowski, Historie autorytetu wobec kultury i edukacji
 • Krystyna Heland Bogusław Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii
CONFERENCE REPORTS
 • Paweł Zieliński 8th International Conference: Education in Post-modernism World18–19 september 2012
 • Pavel Andres, Alena Vališová International Conference in Masaryk Institute of Higher Education (ČVUT - České Vysoké Učení Technické) Prague. 26 February2013
 • Paweł Prüfer Mirosław Kowalski Polish Conference about Happyness University of 6-7 Mai 2013
THEMATIC BIBLIOGRAPHY
 • Child and Childehood on the educational sciences


sztw2013_1jpg