Studia z Teorii Wychowania Tom VII: 2016 nr 1(14)-4(17)

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA 
TOM VII: 2016 NR 4(17)

 

INTRODUCTION

 • Bogusław Śliwerski, What does the teacher mean in the modern world?
DISSERTATIONS
 • Joanna Madalińska-Michalak, Passion for the work of teachers achieving professional success and the need to develop their emotional competence
 • Jolanta Szempruch, Teacher training models and the tasks of education
 • Renata Nowakowska-Siuta, Innovations in teachers’ training – a comparative perspective
 • Wilhelm Schwendemann, Religiöse und Religionspädagogische Kompetenz
 • Wilhelm Schwendemann, Competence in religion and religious education
 • Dominika Walczak, The prestige of the teaching profession in the perception of the different school life actors
 • Stefan T. Kwiatkowski, Innovative teacher training – example of the Singaporean model
 • Janusz Tomiło, To disenchant the school
 • Małgorzata Kupisiewicz, Special education teacher – a person of exceptional personality predispositions, a professional holding a vast, interdisciplinary knowledge and skills
RESEARCH REPORTSCONFERENCE REPORTS
 • Stefan T. Kwiatkowski, Report from the conference ‘The teacher as a guide to the modern world. Innovations in teacher education and professional development’

sztw_2016_4png


STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA 
TOM VII: 2016 NR 3(16)

 

2016_3_1_595_420png

DISSERTATIONS

 • Ewa Przybylska, Ekkehard Nuissl, Education of Senses
 • Miroslav Somr, Helena Pavličíková, Through wisdom to humanness and democracy. Jan Amos Komenský and Tomáš Garrigue Masaryk
 • Paweł Zieliński, Pedagogical values in the teaching of Dōgen
 • Janusz T. Maciuszko, The Protestant literature of the 16th century and the issue of the upbringing
 • Rafał Marcin Leszczyński, Agnieszka Teresa Tys, Love as a central category in Pawel Hulka-Laskowski’s educational reflection
RESEARCH REPORTS
 • Marek Piotrowski, Faulty basics of mathematical education and ways of repairing them. A gendarme has to be removed, although he is inside us
 • Małgorzata Kowalczyk-Marcjan, An Irrevocable Reversion of the Narrative
 • Izabela Kochan, Using information-communication technologies in the teaching proces
 • Magda Lejzerowicz, Individualization in educational and teaching activities
 • Beata Taradejna, Selected problems of the working environment: expectations of employers and professional competences of health and safety specialists
REVIEWS
 • Paweł Prüfer, Janusz Mariański, Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? (Studium interdyscyplinarne)
 • Magdalena Otto-Dudek, Grzegorz Godawa Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną.Studium tanatopedagogiczne
THEMATIC BIBLIOGRAPHY
 • Katarzyna Marszałek, Doctorates and Habilitations in the Topic of Scouting Organizations Between 1969-2016 – Part II


STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA 
TOM VII: 2016 NR 2(15)

 

2016_2jpg

ROZPRAWY

STUDIA Z BADAŃRECENZJEBIBLIOGRAFIA TEMATYCZNA

DISSERTATIONS

 • Wilhelm Schwendemann, Systematische Planung kompetenzorientierten Unterrichts – Was heißt Kompetenzorientierung im Unterricht?
 • Wilhelm Schwendemann, Systematic Planning of Competence-Oriented
 • Education – What Does Competence-Orientation in Education Mean? (translation)
 • Dorota Klus-Stańska, Methodological Status of Eclectic Research in Pedagogy
 • Magdalena Grochowalska, What Is Behind That Door? On the Need of Preparation of Beginning Teachers to Enter School Culture
 • Elżbieta Bednarz, Individualization of the Didactical Process in Inclusive Religious Education
RESEARCH REPORTS
 • Helena Pavličíková, Miroslav Somr, Czech Media Education at the Crossroads
 • Stefan T. Kwiatkowski, Idea of Social-Emotional Education as a Tool for Optimalization of the Effectiveness of the Process of Education of Students and Teachers
 • Elżbieta Strutyńska, Jacek Gralewski, Izabela Lebuda, Hard, Harder, the Hardest? Professional Burdens of the Teachers in the Context of Organizational Climate in Mainstream, Integrational and Special Schools
 • Agnieszka Piejka, Tolerance and Integration as a Way to Peaceful Coexistence in Multicultural Society
REVIEWS
 • Magdalena Cieślikowska, Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz Kohabitacja w Polsce i na Słowacji. Studium Socjologiczne
 • Karolina Mirosz, Anna Gajdzica, Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Między zaangażowaniem a oporem wobec zmian
 • Błażej Kmieciak, Bioetyka Przewodnik dla młodych
THEMATIC BIBLIOGRAPHY
 • Katarzyna Marszałek, Doctorates and Habilitations in the Topic of Scouting Organizations Between 1969-2016 – Part I


STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA 
TOM VII: 2016 NR 1(14)

 
ROZPRAWY 
STUDIA Z BADAŃ 
RECENZJE
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJIBIBLIOGRAFIA TEMATYCZNA
 • Bogusław Śliwerski, Farewell words to Professor Kazimierz Denek
 • Marek Rembierz, Pedagogical passion as the philosophy of life. Professor Kazimierz Denek in memoriam
DISSERTATIONS
 • Wilhelm Schwendemann, Religious education – a bridge for interreligious dialogue. Reflections on the 50th anniversary of the death of Martin Buber
 • Janina Kostkiewicz, General pedagogy as a science in Andrzej Niesiołowski’s manuscripts from Oflag
 • Vladimír Frk, Knowledge society as an inspiration for the theory and practice of adult education
 • Elżbieta Aleksiejuk, The Influence of the Early Years of Emigration on the Pedagogical Activity of Vasiliy Zenkovskiy
RESEARCH REPORTS
 • Jitka Lorenzová, The Community School As a Contemporary Concept in Education and Its Evolution in the Czech Republic
 • Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Morality and bullying. Is the education of character a fundamental element in solving the problem of peer bullying at schools?
REVIEWS
 • Katarzyna Kochan, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną
 • Ryszard Małachowski, D. Jagielska, J. Kostkiewicz, Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego
 • Jolanta Skubisz, Ludwik Malinowski, Wychowanie państwowe w drugiej Rzeczypospolitej
CONFERENCE REPORTS
 • Katarzyna Szymala, XXII Convegno della Facoltà di Filosofia, Pontificia Università della Santa Croce, La filosofia come paideia. Sul ruolo educativo degli studi filosofici
THEMATIC BIBLIOGRAPHY
 • Prepared by Bogusław Śliwerski, Educational-pedagogical discussions

2016_1_2jpg