Studia z Teorii Wychowania Tom VIII: 2017 NR 1(18)

Studia z Teorii Wychowania 

Tom VIII: 2017 NR 1(18)

DISSERTATIONS

  • Wilhelm Schwendemann, „Ertragen können wir sie nicht“...Martin Luther and the Jews
  • Justyna Mielnik, The love of fellow human beings – as a pedagogical issue
  • Dariusz Zając, The place of aesthetic education in cultural education – considerations over concepts
  • Zofia Okraj, One question, a few variants of discussion at university: specificity, techniques, examples
RESEARCH REPORTS
  • Beata Taradejna-Nawrath, Efficiency of postgraduate education in the field of ergonomics as well as occupational safety and health
  • Joanna Leek, Adolescents at risk of being early school leavers and school participation – research report
THEORY OF EDUCATION ARCHIVES
  • Bogdan Nawroczyński, Introduction
REVIEWS
  • Karolina Szczerbakowska-Biniszewska, Alicja Delecka–Bury: Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej studium przypadków
CONFERENCE REPORTS
  • Izabela Kochan, Sprawozdanie z II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki
THEMATIC BIBLIOGRAPHY
  • Katarzyna Marszałek, Doctorates and Habilitations in the Topic of Scouting Organizations Between 1969-2016 – Part III


2017_1jpg